Ipng.hr 

Partneri

Partneri

Brodsko-posavska županija

Brodsko-posavska županija smještena je u južnom dijelu slavonske nizine, na prostoru između planine Psunj, Požeškog i Diljskog gorja sa sjevera i rijeke Save s juga i obuhvaća prostor od ukupno 2.043 km2 što čini 3,61 % ukupnog teritorija Republike Hrvatske (56.542 km2). Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, Brodsko-posavska županija ima 176.765 stanovnika što je za 2.005 stanovnika ili 1,15 % manje u odnosu na 1991. godinu. Brodsko-posavska županija participira s 3,95 % u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske (4.381.352). Prosječna gustoća naseljenosti je 84,68 stanovnika na 1 km2.

Saznajte više na: www.bpz.hr
 

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Slavonski Brod

Sastav korisnika usluga Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje vrlo je raznolik: od učenika osnovnih škola, preko srednjoškolaca, studenata, nezaposlenih, do zaposlenih odraslih osoba. Učenici osnovnih škola korisnici su profesionalnoga usmjeravanja (informiranje i savjetovanje) budući da su pred važnom profesionalnom odlukom – izborom škole i prvoga zanimanja. Zavod se u dijelu svojega posla bavi i stranim državljanima koji se zapošljavaju u Republici Hrvatskoj. I oni na ovim stranicama mogu pronaći informacije koje će im zacijelo koristiti.
Saznajte više na: www.hzz.hr

Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Slavonski Brod

Vrata Hrvatske gospodarske komore otvorena su svim domaćim i stranim poslovnim ljudima. Svojim redovitim aktivnostima Komora im pruža mogućnost korištenja poslovnih informacija, usluga i kontakata.

Saznajte više na: www.hgk.hr

Obrtnička komora Brodsko – posavske županije

Partneri : Obrtnička komora Brodsko – posavske županije

Hrvatska obrtnička komora samostalna je stručna poslovna organizacija obrtnika osnovana radi promicanja, usklađivanja i zastupanja interesa obrtništva. Obrtnička komora Brodsko-posavske županije članica je Hrvatske obrtničke komore, koja u svom sastavu ima 20 područnih obrtničkih komora sa oko 100.000 obrtnika. U obrtničku komoru Brodsko-posavske županije učlanjena su dva udruženja obrtnika s područja Brodsko-posavske županije s 3.555 obrtnika.

Saznajte više na: www.okbp.hr

Grad Nova Gradiška

Partneri : Grad Nova Gradiška

Grad Nova Gradiška smješten je na području zapadne Slavonije. U Gradu živi 15.800 stanovnika i centar je područja s oko 60.000 stanovnika. Gospodarske potencijale Grada Nove Gradiške, čine značajni ljudski i prirodni potencijali, te izvanredan geo-prometni položaj. Radna snaga je relativno obrazovana i kvalificirana. Nova Gradiška je smještena na raskrsnici važnih međunarodnih cestovnih (E70) i željezničkih pravaca, telekomunikacijskih sustava i naftovoda, koji povezuju zemlje Zapadne Europe sa zemljama Jugoistočne Europe i Bliskog istoka, što čini osnovu za razvoj Grada kao prometnog, logističkog i distributivnog centra. Značajne šumske i poljoprivredne površine, očuvani prirodni okoliš s relativno niskim stupnjem onečišćenja, čine osnovu za razvoj turizma, ekološke poljoprivrede i šumarstva, te drvo-prerađivačke i prehrambeno-prerađivačke industrije bazirane na visoko kvalitetnoj domaćoj sirovini i dugogodišnjoj tradiciji.

Saznajte više na: www.novagradiska.hr

Mreža romskih udruga Hrvatske

Partneri : Mreža romskih udruga Hrvatske

Mreža romskih udruga Hrvatske iz Slavonskog Broda, Brodsko-posavska županija, se dragovoljno okuplja u želji djelotvornijeg oblikovanja i zastupanja interesa i potreba članova zajednice. Povezivanjem i međusobnom suradnjom stvorit će se pretpostavke za jačanje sveukupne pozicije udruga, kako za izgrađivanje široke društvene potpore za ideje koje će se predstavljati, tako i za pregovaranje i lobiranje prema tijelima lokalnih vlasti u iznalaženju kvalitetnijih rješenja koja će unaprijediti međusektorsku suradnju na lokalnoj razini. Kao izrazito važan čimbenik razvoja i demokratizacije hrvatskog društva prepoznajemo svoje mjesto, svoju odgovornost i svoj poziv, te kao odgovor na potrebu vremena želimo što aktivnije sudjelovati u ovim procesima.

Datum osnivanja: 06.04.2011. godine

Opći cilj: Krovno umrežavanje romskih udruga za bolji i kvalitetniji rad udruga za prava roma u RH.

Predsjednik: Ibrahim Gušani

 

Saznajte više na: www.mruhsb.org/hr

Industrijsko – obrtnička škola Nova Gradiška

Partneri : Industrijsko – obrtnička škola Nova Gradiška
INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA
Nova Gradiška
Gajeva bb, 35 400 Nova Gradiška
Brodsko-posavska županija
Tel: 035/361-459

Saznajte više na:www.iosng.hr/

Pretraživanje

Ipng.hr :
Ipng.hr :
Ipng.hr :