Ipng.hr 

Trening

 

Trening u informatici

Trening u informatici

Trening u informatici : Trening u informatici

Cilj: Polaznici će steći osnovna znanja i vještine o korištenju osobnog računala:


Sadržaj programa:

Modul 1: Osnove rada na PC i operativni sustav WINDOWS, 20 sati,

Modul 2: Obrada teksta – MS WORD, napredno korištenje 20 sati,

Modul 3: Tablični kalkulator – MS EXCEL20 sati,

Modul 4: MS EXCELL – napredno korištenje20 sati,

Modul 5: Komunikacije – MS OUTLOOK 20 sata,

Modul 6: Internet i rad na mreži 20 sati,

Izrada seminarskog rada 10 sati.


Certificiranje nakon završetka svih modula.