Ipng.hr 

Trening

 

Trening u mjernim tehnikama

Trening u mjernim tehnikama

Trening u mjernim tehnikama : Trening u mjernim tehnikama

Cilj: Polaznici će steći znanja i vještine o osnovama mjerenja.


Sadržaj:

 • Osnove mjerenja,
 • Geometrijski elementi i geometrijska konstrukcija - standardni elementi; točka, linija, ravnina, kružnica, kugla, cilindar; vektor, normala vektora, projekcije; udaljenost, kut, presjek, simetrija geometrijski elemenata,
 • Osnovne definicije tehničkih nacrta - osnove geometrijskih crteža; Standardna zaglavlja; Mjerenje na konvencionalan način; Standardni geometrijski elementi; Standardna radna temperatura,
 • Praktični rad sa standardnim mjernim instrumentima, Mjerenja pomičnim mjerilom i mikrometrom za vanjska i unutarnja mjerenja,
 • Praktičan rad sa mjernom rukom FARO GAGE, Ustroj mjerne ruke; Softverski modusi; Izgled zaslona; Kalibracija; Praktični rad – Kalibracija,
 • Osnove mjerenja (mjerni modus), Alati; Mjerenje; Ispis podataka; Praktični rad: kut, udaljenost, geometrija, GD&T – ravnost, 3D visinomjer, Praktični rad – upotreba 3D pomičnog mjerila, Privremena nula 3D pomičnog mjerila
 • Mjerni elementi - vrste mjernih elemenata - 2D i 3D mjerni elementi; praktični rad - ravnina, brid (2D), rupa, konus (stožac), pregled rezultata, ispis rezultata.
 • Osnove mjerenja sa FARO GAGE-om, Dimenzije; Mjeriteljski koncepti mjernog uređaja; Preklapanje koordinatnog sustava; Dimenzije; Naredbe za konstrukciju; Praktičan rad - osnove mjerenja (metrološki modus); Pregled rezultata i izvještaj
 • Osnovni principi mjerenja površinske hrapavosti sa mjernim uređajem TESA RUGOSURF 10G,
 • Osnovni principi mjerenja površinske tvrdoće materijala mjernim uređajem DUROMASTER 200 RB,
 • Osnovni principi mjerenja sa 3D CNC koordinatnim mjernim uređajem - TESA micro HITE 3D.