Ipng.hr 

Trening

 

Trening za zavarivača

Trening za zavarivača

Trening za zavarivača : Trening za zavarivača

Cilj: Polaznici će steći napredna znanja i vještine iz područja zavarivanja – planirana je provedba programa za osposobljavanje.


Sadržaj programa:

  1. Tehnologija materijala - 36 sati
  2. Zaštita na radu - 14 sati
  3. Tehnologija zanimanja - 62 sata
  4. Praktična nastava - 80 sati
  5. Stručna praksa - 160 sati.